KOORLEDEN GEZOCHT

Vindt u het leuk om te zingen maar weet u niet precies of zingen in een koor iets is voor u?
Kom dan eens luisteren en kijken op een repetitie van het
Christelijk Gemengd Koor CANTAMUS.

We hebben een zeer gevarieerd repertoire: van geestelijke tot wereldlijke muziek, van muziek uit de 16e eeuw tot modern en van korte muziekstukken tot avondvullende concerten.
Het koor wil groeien en kwaliteit blijven leveren en is daarom op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen.
Wij repeteren vanaf 7 september 2021 op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in:

De Jeugd van Gisteren.
Beemsterstraat 4 in Hoofddorp

U bent van harte welkom!

Inlichtingen per email: bestuur@cantamus.nl