Herdenkingsconcert 29 oktober 2022

Requiem van Fauré en werken van Mendelssohn.

Door de koren Chr. Gemengd Koor Cantamus uit Hoofddorp en Canticum Novum uit Alkmaar.

Met dit concert willen we allen herdenken die ons zijn ontvallen: onze dierbaren die zijn overleden, de slachtoffers van de coronapandemie en ook alle oorlogsslachtoffers, niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog maar ook allen die overleden zijn door oorlogsgeweld in Oekraïne en andere oorlogsgebieden.

Psalm 42,  componist Felix Mendelssohn

Hoop en wanhoop wisselen elkaar af in deze psalm.
Aan de ene kant dus een diep gevoel van wanhoop, de diepste wanhoop die je maar bedenken kunt: verlatenheid, verstoten door God en vijanden die je belagen. Anderzijds het uiten van een diep verlangen om dichtbij God te zijn.
De tekst geeft uiting aan volharding, moed houden om door te gaan

 Hear my Prayer, componist Felix Mendelssohn

De woorden van Hear my Prayer zijn ontleend aan de eerste acht verzen van psalm 55. De muziek maakt de toch al indringende woorden van de psalm tot een intens gebed.

De vele afwisselingen tussen solo en koor zijn gebaseerd op de anglicaanse koorstijl.Het stuk bestaat uit dialogen tussen de solosopraan en het koor, vaak in korte afwisselingen, in een voortdurend en prachtig samenspel.

Verleih’ uns Frieden, componist Felix Mendelssohn

Wie wil het niet: vrede op aarde? Wie heeft nog nooit gesmeekt om militaire, politieke, sociale of huiselijke vrede? Het lied Verleih’ uns Frieden is een gebed, een smeekbede om vrede. De tekst is heel oud. Hij verschijnt al in de negende eeuw in het Latijn: Da pacem, Domine.
In het jaar 1529 vertaalt Maarten Luther hem naar het Duits:

Requiem, componist Gabriel Fauré.

Een requiem is een mis die in de katholieke kerk wordt opgedragen voor de doden bij uitvaartdiensten en op Allerzielen (2 november). Volgens de katholieke leer bekort het opdragen van een requiemmis het verblijf van de ziel van de overledene in het vagevuur.

De tekst bestaat vooral uit de vast wederkerende gezangen van een dodenmis.

Requiem (rust)  is het eerste woord van het introïtus: Requiem æternam dona eis Domine (Heer, geef hun eeuwige rust).

Het woord requiem vormt  in Fauré’s werk het begin en het einde.

Muziekkenners hebben het bij het Requiem van Fauré vooral over ingetogen, een rustige en vredige sfeer, troostrijk en sereen, niet dramatisch of dreigend, kleurrijk, impressionistisch aandoende harmonieën.

We hopen om, samen met u als toehoorders, door middel van dit concert de herinnering levend te houden aan allen die ons ontvallen zijn.