Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Het bestuur van Cantamus heeft besloten om alle activiteiten van het koor te annuleren in verband met het coronavirus. Dat betekent dat de reguliere koorrepetities NIET doorgaan, wel wordt er gerepeteerd via een videoverbinding.
Wij volgen daarmee het advies van de overheid en het RIVM om contacten die niet hoogst noodzakelijk zijn zoveel mogelijk te beperken om het coronavirus waar mogelijk in te dammen en in te perken. We denken daarbij met name aan onze soms toch wel wat oudere leden en onze leden met een broze gezondheid.
Wat er daarna gaat gebeuren zullen we moeten afwachten. We volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van de overheid.

Namens het bestuur van Chr. Gem. Koor Cantamus