01 sing my tongue the gorious battle

Schilderij: Aert Pietersz – Bron: Rijksstudio

Met deze woorden  Sing my Tongue, the Glorious Battle, begint de St John Passion.
Dit is het openingslied, waarna voor het koor vier meditaties en vijf hymnes  volgen.
De solisten zingen de teksten van het Johannes Evangelie die vertellen over de laatste dagen van Christus: het passieverhaal. De evangelist, een tenor, vertelt het verhaal, Jezus en Pilatus worden vertolkt door een bariton. De sopraan zingt mee in twee meditaties. Het koor vertolkt ook de rol van de menigte of een groep soldaten in dit verhaal.
Dit eerste lied beschrijft de overwinning van Christus als verlossing voor de mens:

[mks_col] [mks_one_half]

Sing, my tongue, the glorious battle,
Sing the ending of the fray;
Now above the cross, the trophy,
Sound the loud triumphant lay:
Tell how Christ the world’s Redeemer,
As a victim won the day.

God in pity saw man fallen,
Shamed and sunk in misery,
When he fell on death by tasting
Fruit of the forbidden tree;
Then another tree was chosen
Which the world from death should free[/mks_one_half] [mks_one_half]

Bezing, mijn stem, de glorieuze slag,
Bezing het einde van de strijd;
Nu boven het kruis, de trofee,
Laat klinken het luide triomfantelijke lied:
Vertel hoe Christus de Verlosser van de wereld,
Als een slachtoffer de slag gewonnen heeft.

God zag met mededogen de gevallen mens,
Beschaamd en gezonken in ellende,
Toen hij terecht kwam in de dood door te eten
Van de vrucht van de verboden boom;
Toen werd er een andere boom* gekozen
Die de wereld van de dood zou moeten bevrijden.
[/mks_one_half] [/mks_col] Tekst: Bisschop Venantius Fortunatus (c.530-c.600), Engelse vertaling Percy Dearmer (1867 – 1936)
De Nederlandse vertaling is een ruwe vertaling, alleen bedoeld om de inhoud duidelijk te maken.(A.V.)

*De andere boom staat voor de christenen als symbool voor het kruis.