11 away vain world
Schilderij: Adriaen van Utrecht – Bron: Rijksstudio
[mks_col] [mks_one_half] Away vain world, bewitcher of my heart!
My sorrow shows, my sin makes me to smart!
Yet will I not despair
But to my God repair,
He has mercy ay,
Therefore will I pray.
He has mercy ay and loves me
Though by his humbling hand he proves me.

Once more away, shows loth the world to leave,
Bids oft adieu with it that holds me slave.
Loth am I to forgo
This sweet alluring foe.
Since thy ways are vain,
Shall I thee retain?
Since thy ways are vain, I quite thee.
Thy pleasures shall no more delight me.

What shall I say? Are all my pleasures past?
Shall worldly joys now take their leave at last?
Yea, Christ, these earthly toys
Shall turn in heavenly joys.
Let the world be gone,
I’ll love Christ alone!
Let the world be gone, I care not.
Christ is my love alone, I fear not.
[/mks_one_half] [mks_one_half] Weg, ijdele wereld, verleider van mijn hart!
Mijn verdriet openbaart zich, mijn zonde doet mij lijden!
Toch zal ik niet wanhopen,
Maar mij tot mijn God wenden,
Hij is genadig,
Daarom zal ik bidden.
Hij is genadig en houdt van mij
Hoewel Hij me door zijn nederig makende hand op de proef stelt.

Nog eens weg, onwillig om de wereld te verlaten.
Zeg vaak vaarwel waaraan ik verslaafd ben.
Ik ben onwillig om af te zien van
Deze zoete, verleidelijke vijand.
Omdat ’s werelds wegen ijdel zijn,
Zal ik ze behouden?
Omdat uw wegen ijdel zijn, verlaat ik u.
Uw genoegens zullen mij niet meer behagen.

Wat zal ik zeggen? Zijn al mijn genoegens voorbij?
Zullen wereldlijke vreugdes nu eindelijk verdwijnen?
Ja, Christus, deze aardse speeltuigen
Zullen veranderen in hemelse vreugden.
Laat de wereld verdwenen zijn,
Ik zal alleen van Christus houden!
Laat de wereld verdwenen zijn, het kan mij niet deren.
Christus is mijn enige liefde, ik vrees niet.
[/mks_one_half] [/mks_col] Tekst: Alexander Montgomerie (?1545-?1610), gemoderniseerd en bewerkt door Bob Chilcott.
De Nederlandse vertaling is een ruwe vertaling, alleen bedoeld om de inhoud duidelijk te maken.(A.V.)