17 when i survey the woundrous cross
Schilderij: Mateo Cerezo – Bron: Rijksstudio
[mks_col] [mks_one_half] When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

Forbid it, Lord, that I should boast,
Save in the death of Christ my God!
All the vain things that charm me most,
I sacrifice them to His blood.

See from His head, His hands, His feet,
Sorrow and love flow mingled down!
Did e’er such love and sorrow meet,
Or thorns compose so rich a crown?

Were the whole realm of nature mine,
That were a present far too small;
Love so amazing, so divine,
Demands my soul, my life, my all.
[/mks_one_half] [mks_one_half] Wanneer ik het wonderbaarlijke kruis bezie
Waaraan de Prins van glorie stierf,
Beschouw ik mijn rijkste winst nu als verlies,
En giet verachting over al mijn trots.

Verbied mij, Heer dat ik opscheppen zou,
Behalve over de dood van Christus, mijn God!
Alle ijdele dingen die me het meest bekoren,
Offer ik op aan Zijn bloed.

Zie vanuit Zijn hoofd, Zijn handen, Zijn voeten,
Verdriet en liefde naar beneden stromen!
Kwam ooit zo’n liefde en verdriet samen,
Of vormden doornen ooit zo ‘n rijke kroon?

Ware het hele rijk van de natuur van mij,
Dat zou een veel te klein geschenk zijn;
Liefde zo geweldig, zo goddelijk,
Eist mijn ziel, mijn leven, mijn alles.
[/mks_one_half] [/mks_col] Tekst: Isaac Watts (1674-1748)
De Nederlandse vertaling is een ruwe vertaling, alleen bedoeld om de inhoud duidelijk te maken.(A.V.)