06 drop drop slow tears

Houtgravure: Cornelis Massijs ca. 1540 – Bron: Museum Boymans, met toestemming
[mks_col] [mks_one_half] Drop, drop, slow tears
And bathe those beauteous feet,
Which brought from heav’n
The news and Prince of Peace.

Cease not, wet eyes,
His mercies to entreat;
To cry for vengeance
Sin doth never cease.

In your deep floods
Drown all my faults and fears;
Nor let his eye see sin,
But through my tears.
[/mks_one_half] [mks_one_half]Val zacht, mijn tranen
En was die liefelijke voeten*.
Die brachten ons de hemelse boodschap
En de Vredevorst.

Houd niet op, betraande ogen,
Om zijn genade af te smeken;
Om te roepen om vergelding**
Want de zonde houdt nooit op.

Laat in de diepe vloed
Al mijn fouten en angsten verdrinken;
Laat Zijn ogen geen zonde zien,
Dan door mijn tranen heen***.
[/mks_one_half] [/mks_col] Tekst: Phineas Fletcher (1580 – 1650)
De Nederlandse vertaling is een ruwe vertaling, alleen bedoeld om de inhoud duidelijk te maken.(A.V.)

* Fletcher werd geïnspireerd door het verhaal in het evangelie van Lucas van de zondige vrouw, Maria Magdalena. Zij toonde berouw voor Jezus. Toen zij huilde vielen haar tranen op zijn voeten, die ze droogde met haar lange haren.
**de zonde roept om vergelding door het offer van Christus. De enige hulp die de zondaar heeft, is om “zijn genade af te smeken”.
*** Christus ziet onze zonden door het water van de tranen heen. Onze zonden zullen door het water worden weggewassen.