08 jesu grant me this i pray

Tekening: Lucas van Leyden rond 1529 – Bron: Rijksstudio

[mks_col] [mks_one_half]Jesu, grant me this, I pray,
Ever in Thy heart to stay;
Let me evermore abide
Hidden in Thy wounded side.

If the evil one prepare,
Or the world, a tempting snare,
I am safe when I abide
In Thy heart and wounded side.

If the flesh, more dangerous still,
Tempt my soul to deeds of ill,
Naught I fear when I abide
In Thy heart and wounded side.

Death will come one day to me;
Jesu, cast me not from Thee:
Dying let me still abide
In Thy heart and wounded side.
[/mks_one_half] [mks_one_half]Jesu, ik bid U, gun me dit,
Altijd in Uw hart te blijven;
Laat me voor altijd vertoeven
Verborgen in Uw gewonde zijde.

Als het kwaad zich voorbereidt,
Of de wereld, een verleidelijke valstrik,
Ben ik veilig als ik verblijf
In Uw hart en gewonde zijde.

Als het vlees, zelfs nog gevaarlijker,
Mijn ziel verleidt tot slechte daden,
Vrees ik niets wanneer ik verblijf
In Uw hart en gewonde zijde.

De dood zal op een dag voor mij komen;
Jesu, wend U niet af van mij:
Stervend laat me nog steeds verblijven
In Uw hart en gewonde zijde.
[/mks_one_half] [/mks_col] Latijnse tekst: 17de eeuw. Engelse vertaling: Sir Henry Williams Baker (1821-1877)
De Nederlandse tekst is een ruwe vertaling, alleen bedoeld om de inhoud duidelijk te maken.(A.V.)