09 christ my beloved
Schilderij: Willen van Leen ca. 1780 – Bron: Rijksstudio
[mks_col] [mks_one_half] Christ, my Beloved which still doth feed
Among the flowers, having delight
Among his faithful lilies,
Doth take great care for me indeed,
And I again with all my might
Will do what so his will is.

My Love in me and I in him,
Conjoined by love, will till abide
Among the faithful lilies
Till day do break, and truth do dim
All shadows dark and cause them slide,
According as his will is.
[/mks_one_half] [mks_one_half] Christus, mijn Beminde die nog steeds zijn kudde weidt
Tussen de bloemen, zo genoeglijk
Tussen zijn trouwe lelies,*
Zorgt inderdaad goed voor mij,
En ik op mijn beurt
Zal leven naar Zijn gebod

Mijn Beminde in mij en ik in hem,
Samengevoegd door liefde, zullen blijven
Tussen de trouwe lelies
Tot de dag aanbreekt, en de waarheid
Alle donkere schaduwen laat wegglijden,
Zoals zijn wil is.
[/mks_one_half] [/mks_col] Tekst: William Baldwin ( c.1563)
De Nederlandse vertaling is een ruwe vertaling, alleen bedoeld om de inhoud duidelijk te maken.(A.V.)

* Het weiden van schapen tussen de lelies is een beeldspraak uit Hoogl. 2: 16. Met lelies worden trouwe gelovigen bedoeld, die als lelies onder de doornen zijn ; zie ook Matth. 6: 28-29.