♬ Sponsors en Vrienden

Ons prachtige koor CANTAMUS zou niet kunnen bestaan……
zonder de ondersteuning van onze sponsors en vrienden.


Klik op het logo voor meer informatie over onze sponsors

Dank aan onze adverteerders:
Mede dankzij uw steun kunnen onze leden weer een heel jaar de DoReMi lezen!


Het koor bestaat uit ruim 30 enthousiaste liefhebbers van de  zangkunst. Koorleden, die hun hobby graag willen blijven uitoefenen.
Maar ook ons koor krijgt te maken met minder hoge inkomsten.
Juist daarom is uw financiële steun én die van het bedrijfsleven van harte welkom!


CANTAMUS voert jaarlijks een avondvullend concert uit en treedt regelmatig op tijdens zangdiensten, een klein concert of op uitnodiging.

Als u vriend van CANTAMUS wilt worden, leest u hieronder wat dit inhoudt.

Vriend worden
Vrienden
- € 30.-- per jaar

- 1 maal gratis kaart per jaar voor één concert
Mocht u belangstelling hebben, neemt u dan contact op met de penningmeester dhr. Ton Massaro.
penningmeester@cantamus.nl
U kunt de CANTAMUS-concerten financieel ondersteunen door een advertentie te plaatsen in het programmaboekje + logo vermelding (inclusief link) op onze website. Het programmaboekje wordt uitgegeven in A5-formaat, de oplage is ca. 300 stuks.

1/1 pagina
€ 100.- per concert
- 1/1 advertentie in het  programmaboekje
- logo en link naar uw website, op onze website
1/4 pagina
€ 50.-- per concert
- 1/4 advertentie in het programmaboekje
- logo en link naar uw website, op onze website
Mocht u belangstelling hebben, neemt u dan contact op met de penningmeester dhr. Ton Massaro.
penningmeester@cantamus.nl
Met uw bedrijf kunt u CANTAMUS ook op een andere manier financieel ondersteunen, bijvoorbeeld door een advertentie in ons ledenblad. Dit verschijnt zevenmaal per jaar en wordt aan alle leden en donateurs uitgereikt.

Adverteren in de DoReMi
€ 50.-- per jaar
- 1/4 pagina in de DoReMi
- logo en link naar uw website, op onze website

Er zijn vele vormen van sponsoring mogelijk. Daarom verwijzen wij u graag naar onze secretaris, mw. Anneke Harlaar, om de mogelijkheden te bespreken en vorm te geven aan uw eigen sponsor-op-maat-wensen.
secretaris@cantamus.nl